تنوع را در وعده های غذایی خود رعایت کنید

تنوع را در وعده های غذایی خود رعایت کنید
• دریافت زیاد غذاهای شور باعث خشکی بدن و مشکلات چشمی می گردد
• زیاد خوردن غذاهای ترش موجب پیری زودرس و کم خونی می شود
• مصرف زیاد شیرینی ها باعث انسداد کبدی (مثل کبد چرب) و رخوت و سستی معده می شود.
✳️ هرچه غذای موجود در هر وعده ساده تر باشد، هضم آن بهتر صورت می گیرد؛ ولی در وعده های مختلف باید تنوع غذایی رعایت گردد.
برای نمونه برخی خوراکی ها هستند که یک مدت محدودی در سال هستند و بعد از آن فصلشان می گذرد و بهتر است در همان موقع دریافت شوند.
مخصوصا که برای تهیه آن ها از مواد شیمیایی زیادی استفاده می شود.
مثل خیار درختی تولید شده در زمستان که پر از سموم و مواد شیمیایی است!