Kinesio Tape

تیپ های تمتکس

:: TEMTEX TAPE ::
. عرض: 5 سانتی متر
. طول: 5 متر
. قدرت کشسانی بسیار بالا 60 % - 50 %
. دارای چسب اکریلیک دارویی
. حساس به گرما