علائم مهم کرونای امیکرون

- بین 2-4 روز 
تحقیقات نشان می دهد که علائم عفونت امیکرون معمولا بعد از سه روز خودش را نشان میدهد.

- شایع ترین علائم 
- آبریزش بینی
- سردرد
- گلودرد یا سوزش گلو
- گرفتگی بینی 
- درد عضلانی 
- ضعف و خستگی 
- سرگیجه و گاهی سرفه 

این علائم کمتر شایع است:
- حالت تهوع و استفراغ
- تعرق شبانه 
- بی و لرز

خلط و گرفتگی صدا شایع است.
تغییر حس چشایی و بویایی کمتر است.

لزوما نباید تمام علامت ها بروز کند جتی یکی دو مورد را هم کرونا در نظر بگیرید و خود را قرنطینه کنید.