حالت بدن روی حافظه تاثیر می‌گذارد

خاطرات ما تا حد زیادی به حواس ما وابسته هستند.
گاهی یک بو یا یک صدا می‌تواند هر یک از ما را به زمانی دور در کودکی برگرداند.
به احتمال زیاد شما هم بارها این یادآوری به واسطه یک حس را تجربه کرده‌اید.

گاهی این تداعی کاملا روشن و واضح است اما گاهی مرموز است و فقط می‌دانیم که به خاطره‌ای مربوط است، ‌اما نمی‌توانیم به یاد بیاوریم که دقیقا آن خاطره چه بوده و به چه زمانی مربوط است.

مطالعات جدید نشان می‌دهند که حافظه ما به حالت بدنمان هم وابسته است. بنابراین، این بار که سعی کردید خاطره‌ای را به یاد بیاورید که دور از ذهن به نظر می‌آید، سعی کنید بدنتان را در همان حالت قرار بدهید و به حافظه‌تان برای یادآوری کمک کنید.