سه عامل مهم در میزان اثرات مخرب امواج وای فای

امواج الکترومغناطیسی تولید شده توسط دستگاه‌های مختلف موجب افزایش دمای بافتهای بدن می‌شود. سه عامل در اثرات مخرب امواج وای فای دخیل هستند:
• میزان تشعشع دستگاه مودم،
• فاصله شخص با منبع تولید امواج،
• مدت زمانی که یک فرد در معرض این امواج قرار می‌گیرد؛

- هر تشعشعی می‌تواند اثر مقطعی بر انسان داشته باشد،
به عنوان مثال:
تأثیر بر روی خواب افراد، سردردهای موضعی و بسیاری از موارد دیگر می‌تواند از تشعشعات مختلف سرچشمه بگیرد؛
از طرفی به نسبتی که میزان تشعشع یک منبع از یک حدی بالاتر رود و مدت زمانی که یک فرد در معرض آن قرار می‌گیرد، بیشتر شود، آسیبهای مخرب‌تری بر روی بدن می‌گذارد.