HI-KS28

ترازوی دیجیتال با عملکرد Tare (توزین بدون محاسبه وزن ظرف)

. ضد لک
. خاموش شدن خودکار  
. ظرفیت: 5000 گرم
. دارای 4 واحد اندازه گیری
. دقت سنجش: 1 گرم
. کمترین میزان اندازه گیری: 2 گرم
. دارای کاسه استیل مجزا برای شستشوی آسان و توزین آسان مواد حجیم