LS805

فشارسنج دیجیتالی بازویی

. دارای کیف محافظ جهت حمل اسان
. قابلیت گرفتن میانگین دو فشار
. دارای سنسور تشخیص خطای دست
.حافظ نگهداری اطلاعات تا 60 مورد قبلی
. صفحه نمایش بزرگ LCDا(128x50 میلیمتر)
. دقت اندازه گیری ضربان قلب : %5 +-
. ثبت ساعت و روز اندازه گیری 
. داراي تكنولوژي MDI (اندازه گيري فشار در حين پر باد شدن كاف)