Tape

تیپ های تمتکس

. عرض: 0 سانتی متر
. طول: 0 سانتی متر
. قدرت کشسانی بسیار بالا 60 % - 50 %
. دارای چسب اکریلیک دارویی
. حساس به گرما