HI-AH35

بخورسرد آلتراسانیک هایتک

:: AIR HUMIDIFIER & AROMA DIFFUSER ::

 
• مخزن 5/3 لیتری نیمه شفاف
• چراغ شب 7 رنگ
• چرخش 360 درجه سری خروجی مه
• دارای فیلتر جهت ازبین بردن رسوبات آب
• ازبین برنده باکتری ها وویروس های موجود در آب قبل از تولید بخار
• جذب کننده گرد و غبارمعلق در هوا
• جذب کننده انواع دود سیگار و دیگر بوهای ناخوشایند
• خاموش شدن خودکار به محض اتمام آب مخزن
• دارای مخزن مجزا برای روغن خوشبوکننده
• شامل 1 شیشه 10میلی لیتری روغن خوشبو کننده به عنوان هدیه